Verkkokaupasta ostettujen koulukuvien palautussuositus

Suomen koulukuvausliitto suosittelee Kuluttajaviranomaisen lausunnon mukaisesti, ettei tilatuilla virheettömillä koulukuvilla ole palautusoikeutta.

Kun koulukuvat ostetaan verkkokaupasta, on kyseessä etämyynti (Kuluttajasuojalain 6 luvun 7 §). Suomen koulukuvausliitto nojaa Kuluttajaviranomaisen lausuntoon, jonka mukaan peruutusoikeus etämyynnissä ei koske kuitenkaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettua, muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä tavaraa. Peruuttamisoikeuteen vaikuttaa se, voiko tuotetta myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota.

Verkkokaupasta tilattu koulukuva on kuluttajan vaatimusten mukaan valmistettu ja muunneltu sekä selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehty tavara. Lisäksi sitä ei voi eikä saa edelleen myydä. Tämän vuoksi verkkokaupasta ostetulla virheettömällä koulukuvalla ei ole palautusoikeutta.

Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston etämyyntiä koskevasta ohjeistuksesta >>

Esimerkkitapaus:
Kuluttajariitalautakunnan Päätös 19.8.2020
nro D/1227/36/2020

Kuluttajariitalautakunta käsitteli tapauksessa kuluttajan oikeutta perua hänen tekemänsä koulukuvatilaus. Asiakas oli itse tehnyt tilauksen ja valinnut siihen tulevat tuotteet sekä tuotteisiin tulevat otokset. ”Verkkokaupasta tilattu koulukuva on kuluttajan vaatimusten mukaan valmistettu ja muunneltu, selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehty tavara, jota (Yritys X) ei voi myydä edelleen.”

Kuluttajariitalautakunta katsoi, ettei kuluttajalla ollut kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ssä tarkoitettua oikeuttaa peruuttaa osaa tilauksestaan eikä saada siltä osin maksamaansa kauppahintaa takaisin.

Tutustumiskuvien palautusoikeudesta

Asiakas hyväksyy kuvausliikkeen tilaus- ja toimitusehdot tilauksen tehdessään. Virheettömillä koulukuvatuotteilla ei ole palautusoikeutta, pois lukien kotiin tilauksetta toimitetun tutustumiskuvapaketin palautusoikeus. Asiakkaalla on mahdollisuus peruttaa tutustumiskuvapaketti tai palauttaa veloituksetta hänelle toimitettu tutustumiskuvapaketti 14 vuorokauden aikana paketin vastaanottamisesta.

Posted in Suositukset.