Koulukuvien markkinointiviestintä

Suomen koulukuvausliitto täsmentää, että sopimussuhteiselle asiakkaalle kohdistetut palveluviestit ja suoramarkkinointi päättäjille ovat laillisia. Koska palveluviestintään ei tarvita lupaa, voi koulukuvaamo lähettää kuluttajalle sähköposti- tai mobiiliviestejä tiedottaen ajankohtaisista asioista. Asemavaltuutus sallii markkinointiviestinnän päättäjille.

Sähköistä suoramarkkinointia säätelevät Suomessa sähköisen viestinnän tietosuojalaki ja henkilötietolaki. Tietosuojavaltuutetun toimisto paitsi valvoo ja ohjaa säännösten noudattamista, myös neuvoo käytännön tasolla.

Kun henkilöltä on saatu vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen suostumus (opt-in) sähköiseen markkinointiin, hänelle voidaan lain mukaan kohdistaa viestejä. Jos yhteystiedot on saatu omalta asiakkaalta, niitä voi käyttää omien, samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden sähköiseen markkinointiin niin kauan kuin asiakkuus jatkuu.

Sähköisen suoramarkkinoinnin valokuvaussopimuksista päättäville mahdollistaa asemavaltuutus, kun henkilö toimii organisaatiossa sellaisessa tehtävässä, että tarjottavat hyödykkeet liittyvät olennaisesti hänen vastuualueeseensa ja päätäntävaltaansa.

Posted in Suositukset.