Koulukuvien hintojen vaihtelu

Suomen koulukuvausliiton selvityksen mukaan koulukuvien hinnoissa esiintyy vaihtelua. Koulu- ja päiväkotikuvauksesta tehdään paikallinen kuvaussopimus vanhempainyhdistyksen, oppilasyhdistyksen, koulun rehtorin/päiväkodin johtajan tai kunnan hankintayksikön kanssa. Sopimuksessa sovitaan mm. ostettavissa olevien kuvaustuotteiden hinnoista, jotka sisältävät vaihtelevan määrän kuvaukseen liittyviä palveluita.

Kuvaustuotteiden hintoihin sisältyy valokuvausammattilaisen suorittama kuvaus studiolaitteistolla sekä kuvien viimeistely. Lopullisiin hintoihin vaikuttaa kuvausajankohta, kuvauksen monimuotoisuus, kuvattavien määrä, sopimuksen kesto sekä mahdolliset koulun, päiväkodin tai yhdistyksen haluamat järjestely- ja keräysmaksut.

Järjestelymaksu on korvaus kuvauksen tila-, siivous- ja järjestelykuluista. Keräysmaksulla kerätään varoja kuvattavien lasten ja nuorten hyväksi esim. stipendeihin ja luokkaretkiin.

Suomen koulukuvausliitto suosittelee noudattamaan Opetushallituksen laatimia suosituksia koulukuvaussopimuksia solmittaessa. Suosituksen mukaan järjestelymaksun tulee perustua aiheutuneisiin lisämenoihin tai koulutilojen vuokraamisessa ulkopuolisilta yleisesti perittävään vuokratasoon.

OPH (2011) Suositus koulukuvausten järjestämisestä >>

Posted in Suositukset.